3.04ct Cushion Shaped Green Chrome Tourmaline

  • Sale
  • $2,431


Variety : Chrome Tourmaline
Colour : Intensed Green
Cut : Long Cushion
Clarity : Eye Clean
Carat Weight : 3.04ct
Measurement : 8.72x8.4x5.78mm
Origin : Tanzania